Nervus Vagus II.

Bloudivý nerv

Bloudivý nerv (nervus vagus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí X. Vychází z prodloužené míchy, probíhá kolem karotid (krkavice), dostává se do mezihrudí kolem jícnu a trachey, přes bránici do břicha, a jeho větve se rozvětvují do všech vnitřních orgánů.

Jeho vlákna se dělí na:

  • motorická – inervují krk, měkké patro, larynx, pharynx, tracheu, jícen, aktivita hlasivek,bronchu, motorika žaludku (peristaltika, vyměšování šťáv z pankreatu)
  • senzitivní – produkce hlenu, dýchací, trávicí trakt, gastrointestinální trakt,
  • parasympatická – jdou přes mezihrudí k srdci, je tím ovlivněna aktivita srdce, způsobena bradykardie (zpomalení srdce), pokles krevního tlaku, zpomalení dechu
 
 
 

Poruchy bloudivého nervu:

Vlivem fyzických, psychických, zánětlivých, infekčních a nádorových procesů v těle může dojít k poškození nervových vláken.

Symptomy takových poruch jsou klasifikovány jako:

  • hyperaktivní (příznaky vznikají v důsledku nadměrného uvolňování neurotransmiterů)

  • hypoaktivní (slabší stimulace nervu interferuje se systémovou funkcí orgánů)

  • neaktivní (nulová stimulace, daná funkce orgánů je ohrožena)

 
 
 

BOLEST

Bolest je nejčastějším symptomem poruchy v důsledku mechanického tlaku, traumatu nebo poranění bloudivého nervu, které vede k zánětlivému zduření, a to vede k neuralgii , což je silná záchvatovitá bolest, která vznikne poruchou na systému signalizace bolesti. V inervační oblasti nejsou žádné jiné poruchy (čití, motorika svalů). Nejčastějšími příčinami takové bolesti je přiskřípnutí nervu v lebeční oblasti, nejčastěji pak v oblasti otvoru Foramen Jugularis. 

O této poruše by mohli hovořit všichni ti, kteří trpí úpornými migrénami, doprovázené zvracením, křečemi, průjmy, třesem, zimnicí apod. Tohle všechno má na svědomí podrážděný nervus vagus.

 
 
 

DYSFUNKCE ORGÁNŮ

Lokalizované příznaky orgánové dysfunkce v důsledku poškození nervových vláken nebo nesrovnalosti při syntéze neurotransmiterů – česky řečeno: funkce určitého orgánu může být zhoršená nebo omezená – to jsou ty nedefinovatelné cukrovky II. typu, poruchy trávení, nevysvětlitelné zácpy nebo průjmy bez zjevné příčiny apod.
 
  

SVALOVÉ KŘEČE

Vagus poskytuje např. nervové zásobení svalů hlasivky a jakékoliv jeho závady nebo poruchy mohou přímo zasahovat do hlasu (chraplavý hlas), dýchání (astma), břišní oblast (žaludeční křeče, dráždivý tračník, silné menstruační bolesti) apod.
 
  

POTÍŽE S POLYKÁNÍM

Vagus je zodpovědný za náš dávivý reflex a také hlídá záklopku, která rozděluje hrtan od hltanu a zabraňuje vdechnutí potravy či tekutin při jídle. Pokud tento reflex nefunguje správně, můžeme se snadno udusit. Další poruchou může být dysphagie, při které  se akt polykání  stává obtížným a někdy i trochu bolestivým.
 
  

PORUCHY SLUCHU A ROVNOVÁHY

Pokud nemá porucha sluchu či rovnováhy příčinu v poškození samotného systému vnitřního ucha – to znamená, že na ORL vám nic nezjistili, nikde žádná viditelná příčina – může to být spojeno právě s poruchou  bloudivého nervu.
 
  

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

Poškozený vagus může narušit normální kontrolní mechanismy, které modulují sekreci žaludeční kyseliny. Nadměrná sekrece této kyseliny může vést ke vzniku peptických vředů, dyspepsii a refluxní choroby jícnu.
 
  

GASTROPARÉZA

Nedostatečné aktivita bloudivého nervu může ovlivnit prokrvení žaludku po požití potravy. Toto nedostatečné prokrvení aktivuje bolestivé křeče, které ovlivňují normální příjem potravy, vyvolávají pálení žáhy, nevolnost a hubnutí.
 
  

OMDLÉVÁNÍ

Nadměrná aktivita bloudivého nervu zvyšuje rychlost přenosu receptorů, což se projevuje náhlými epizodami kolapsu a mdloby (označované také jako vazovagální reflex). I když to samo o sobě není nebezpečné, může to zvyšovat riziko úrazů, které mohou být  život ohrožující.
 
  

SRDEČNÍ ARYTMIE

Jeden z více závažných projevů poškození bloudivého nervu jsou poruchy funkcí srdce a oběhového systému. Nepravidelný srdeční tep, stav známý jako arytmie, je nejběžnější z těchto příznaků. Arytmie může způsobit bolest na hrudi, závratě a dušnost.
 
  

INKONTINENCE

Inkontinence, nebo neschopnost správně řídit uvolňování moči, je další možný symptom poškození bloudivého nervu, kdy pacient nevnímá pocit nutkání na močení, což vede ke ztrátě kontroly močového měchýře – a to od mírného úniku moče až po úplnou ztrátu schopnosti ovládat svůj močový měchýř.
 
  

Tyto všechny poruchy lze zmírnit či úplně odstranit kraniosakrální terapií. Už jsme si zvykli, že žijeme pod velkým tlakem, v neustálém shonu, ve stresu, v napětí. Tento dlouhodobý stav ovlivňuje samozřejmě i napětí tkání v těle. Co se asi děje na úrovni tak jemných struktur, jakými nervová vlákna jsou, si snad umíte představit. Není vám nápadné, že právě tyto symptomy – výše popsané poruchy, se staly jakousi civilizační metlou? Stačí se jen podívat na reklamy našich farmaceutických společností – léky a plínky proti inkontinenci, něco na lepší trávení a proti pálení žáhy, a tuny přípravků proti bolesti!

S většinou výše uvedených příznaků se setkávám u svých klientů často a tady vnímám kraniosakrální terapii jako velmi účinnou, nabízí hned několik technik a dobře to zabírá na takové ty záležitosti nejasného původu.