Otázky a odpovědi

Na co se nejčastěji ptáte:Při prvním setkání si povíme, co od sebe můžeme navzájem očekávat – a jestli vy máte nějaká očekávání od kraniosakrální terapie a jaké jsou konkrétní možnosti pro váš konkrétní případ. Vysvětlím vám, jak CST funguje a co se bude během terapie dít. Vše probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře a všechno se děje po vzájemné domluvě. Terapie probíhá většinou vleže s dodatečným polohováním těla tak, aby bylo zajištěno vaše maximální pohodlí. Během terapie jste oblečení (většinou také přikrytí dekou, můžete mít podloženy nohy či jiné části těla polštáři – podle potřeby) proto je vhodné mít na sobě pohodlné oblečení, které vás nikde netlačí a nestahuje.  Terapeut se jemně dotýká těla – ale nikdy se nejedná o kontakt na holé tělo – kromě hlavy. První terapie trvá většinou hodinku. Někdy se stává, že budete muset ještě chvíli počkat, než se budete schopni soustředit třeba na jízdu autem domů. Je to velmi individuální.

Velmi zjednodušeně řečeno – terapeut vytváří ve vašem těle takové podmínky, aby mohly být nastartovány vaše samoozdravné procesy – uvolňuje napěťové vzorce v jemném pohybu kraniálních (lebečních) kostí vůči sobě i vůči ostatním strukturám v těle, nastoluje optimální napětí tkání v těle a optimální proud tekutin, přivádí vaše tělo do takového stavu hluboké relaxace (Dynamický klid), kdy mohou být rozpuštěny emoční traumata, která přeorganizovávají tělesný systém do kompenzačního (ochranného) vzorce pohybu (kostí, tkání, tekutin apod.). Na první pohled to může vypadat, že se nic neděje – ale uvnitř vás samotných se odehrává mnoho procesů, které ani nemusí být zvědoměny. Vy cítíte, že se něco děje a po terapii je vám jinak, tedy, většinou lépe.

Název je odvozen z latinského názvu pro lebku (cranium) a křížovou (sacrum) kost – jejíž jemné pohyby (motilita) mají vliv na všechny ostatní struktury a tkáně v našem těle a koncept diagnostiky těchto pohybů (kvalita, rozsah, frekvence atd.) tvoří základ této diagnostické harmonizující metody. Další důležitý směr, kterým se tato metoda ubírá je práce s kvantovou středovou liní, která prochází právě křížovou kostí, podél celé páteře k lebce. Tato metoda není ničím novým – důležitost a význam kostí lebky a křížové kosti, energetických linií a drah, jakožto nauky a vědění o lidském těle najdete napříč celým naším lidstvím – od starověkého Egypta, Řecka a Říma až po současnost. Pojmy jako vitalita, životní síla, duch, prána, Chi apod. provázejí člověka také napříč všemi kulturami již od dávnověku – je to něco, co nelze jen tak opomenout – a proto je kraniosakrální metoda tak oblíbená a používaná na celém světě již více než jedno století, díky svému holistickému přístupu k pacientovi – vnímá jej komplexně – jeho tělo, duši i ducha /fyzické tělo, psychiku a emoce, vitalitu – životní sílu, která to všechno oživuje a řídí. Tam, kde klasická západní medicína končí a neví si rady – tam kraniosakrální terapie mnohdy začíná

Reiki je starodávná léčitelská metoda, která ke svému léčení používá ruce a léčivou energii, která proudí z dlaňových čaker, a která se musí u jedince – léčitele nejdříve aktivovat jistým zasvěcením apod. Craniosakrální terapie využívá ruce terapeuta ne k léčení, ale k jemnému naslouchání a k diagnostice proudění tekutin, napětí tkání a jemného pohybu kostí. Zatímco u Reiki léčitel používá energii k léčení, craniosakrální terapeut nic do klienta nedává a ani z něj nic nebere – a to v jakékoliv formě. Zatímco u Reiki dochází k léčení pacienta z vnějšku – tedy zásahem někoho jiného – u craniosakrální terapie dochází k nastartování samoozdravných procesů v těle, které si řídí klient sám – respektive – jeho moudré tělo, a může se tak dít ve velice hlubokých strukturách až do úrovně početí. Craniosakrální terapeut „pouze“ vytvoří v klientově těle takové podmínky, aby k tomu mohlo dojít.

Nevadí. Pokud se v těle zpracovávají opravdu hluboká traumata, není vůbec důležité, ba ani žádoucí je zvědomovat a zahlcovat tak váš systém znovu silnými emocemi a nepříjemnými pocity a stavy. Když během terapie usnete, nevadí. Naopak je to pro mně nejvyšší projev vaší důvěry, váš tělesný systém natolik důvěřuje mojí přítomnosti a mému působení, že si „dovolí“ všechny bezpečnostní opatření vypnout a spustit velmi hluboký samoozdravný proces. Kraniosakrální terapie je hodně o důvěře a bezpečí, mezi terapeutem a klientem se mnohdy vytváří velmi důvěrný vztah, na povrch vyplavou emoce, situace a prožitky, které jste předtím nikdy s nikým neřešili.

CST ošetření uvolní napětí mezi lebečními kostmi a dalšími strukturami. CST terapeut umí najít tenzní blokády a stav se většinou upraví už po první terapii.

Craniosakrální terapie umí odstranit bloky v páteři, které jsou způsobené trvalým napětím tkání a struktur podél páteře. Správnou diagnostikou a ošetřením celého neurokrania a křížové oblasti je možné dosáhnout opět „normálního“ napětí v celém nervovém systému podél páteře. Někdy se úleva dostaví již po první terapii, někdy je třeba systematická delší péče – ale mám s tím u svých klientů dobré výsledky. Také u potíží v oblasti SI skloubení, kdy bolest vystřeluje až do nohou.CST umí pomoct.

Vertigo, což je název poruchy, která tyto potíže způsobuje, je řešitelná právě tam, kde nepomáhá ani speciální polohování a kde selhaly všechny metody fyzioterapeutů. Ošetřením tenzních blokád ve spánkové oblasti a ve sfenobazilárním spojení (což vnímám jako nejčastější příčinu vertiga) dochází k rychlé úlevě, někdy postačí i jedna či dvě terapie.

CST pomáhá oživovat celý neurokraniální systém, pravidelnými terapiemi lze alespoň zmírnit projevy RS a pomoct vašemu tělu tak, aby se nemoc dále nezhoršovala. Může dojít ke zmírnění až "vymizení" prvotních příznaků onemocnění. Je to jako všechno velmi individuální a nejlepší je to zkusit. Ublížit vám to rozhodně nemůže – spíše naopak.

Tinitus, jak se tato porucha jmenuje, je také dobře řešitelný díky CST, stejně jako je tomu u vertiga (závratě).

Problémy s dutinami bývají většinou spojeny s blokací kosti klínové (sfenoid) a některou s lézí ve sfenobazilárním spojení. Uvolní se také tenzní vzorce ve spojení kosti klínové a čichové. Ošetřením celého neurokrania (pokud je zde diagnostikována primární příčina blokace) dochází k uvolnění struktur a tekutin, a to umožňuje lepší cirkulaci mozkomíšního moku a tím i k odvádění toxinů z této oblasti. Dutiny kosti klínové jsou jedním z nejčastějších depozit (úložišť) všech toxinů v těle – ať už  z potravy, ze vzduchu, ale hlavně také emočních toxinů.

Astma je typickým psychosomatickým onemocněním dnešní doby. Člověk je pod takovým emočním tlakem, že sotva popadá dech. Příčin tohoto prožívání je mnoho. Správnou diagnostikou a dobře vedenou terapií lze odstranit tyto potíže do úplného vymizení. Je to velmi individuální, protože u každého člověka se vytváří jiný kompenzační vzorec a fungují jiné spouštěcí mechanismy. A jako u všech ostatních – někomu stačí jedna terapie a může odhodit všechny ty foukače, ventoliny a symbikorty – a u jiného je nutná systematická delší péče.

Příčinou deprese je soustavný tlak a přetížení organismu, neschopnost nebo nemožnost relaxace a regenerace a totální vyčerpání. Ztrácí se smysl života a důvod vůbec být tady a žít. CST podpoří tělo v regeneraci, v povzbuzení životní potence, oživí celý nervový systém a nastolí opět rovnováhu. Další příčinou depresí i sebevražedných stavů bývají dysfunkce ve sfenobazilárním spoji nebo v blokacích samotné kosti klínové. Správnou diagnostikou a dobře zvolenou terapií lze tyto stavy eliminovat a protože je CST holistická metoda – ošetří tělo, ducha i duši. Všechno se vším souvisí.

CST má dobré výsledky tam, kde moderní medicína nezná objektivní příčiny neplodnosti. Jednak díky svému harmonizujícímu působení na hormonální, psychickou a emoční rovnováhu a také schopností odstranit blokády v oblasti pánve. Někdy může jít jen o banalitu – například pád na kostrč v dětství – čímž se změní napěťové vzorce nejen v pánvi, ale v celé páteři i lebce, což zpětně může ovlivnit funkci hypofýzy, jakožto hlavního mistra hormonální rovnováhy v těle. Správnou diagnostikou se lze dopátrat až k těm nejhlubším příčinám. Vyžaduje to ale trpělivost a pravidelná ošetření, je to opět velmi individuální.

Příčinou takového prožívání může být silné trauma, prožitek z dětství, mnohdy již z prenatálního období, které není v naší moci v ten daný okamžik zpracovat. Takové trauma se pak v ukládá v těle jako vtisknutý vzorec prožívání. Pamatují si jej pak všechny buňky našeho těla – protože naše tělo je jakási kvantová databanka. Tyto hluboké emoční vzorce lze díky CST „rozpustit“, aniž byste museli znovu podstupovat prožívání dávného traumatu. (jak je tomu např. u regresních terapií apod.)

Příčin špatné paměti a koncentrace je mnoho, ale ošetření celého neurokrania může celou situaci výrazně zlepšit, neboť během terapie dochází k oživení potencí v mozku, ošetření žilních splavů, skrz které se mozkomíšní mok distribuuje, zlepšení samotné cirkulace mozkomíšního moku, uvolnění napětí ve všech tkáních i tekutinách apod. Také fakt, že CST ošetření je hluboce relaxační zážitek, přispívá k regeneraci nejen mozku, ale celé vaší bytosti.

Bolest kloubů a kostí obecně patří mezi nejčastěji se vyskytující bolesti vůbec. Příčin je opravdu hodně, může se jednat o zánětlivé procesy v těle – o různé typy revmatoidních artritid nebo o úbytek pojivových a chrupavčitých tkání, které zajišťují správnou funkci a pohyb (artrózy), degenerativních onemocnění kloubů a kostí je mnoho. CST jakožto holistická metoda přistupuje k tělu jako k celku (stejně jako mnoho jiných metod, třeba tradiční čínská medicína) a tak např. bolest kolene nemusí vždycky znamenat problém v koleně, ale může souviset s ledvinami, stejně tak bolest lokte může mít příčinu ve žlučníku apod.  chirurgický zákrok v břišní dutině může ovlivnit strukturu a motilitu fasciální sítě a tyto zásahy se mohou v těle kompenzovat tak, že vás třeba začne bolet kyčel, protože není správně vyživována. Těch příčin je opravdu mnoho. Při CST vám zkušený terapeut může pomoct identifikovat ve vašem těle tyto příčiny, a zvolit způsob terapie, který by mohl tyto příčiny odstranit nebo alespoň velmi výrazně  zmírnit jejich dopad.

Kraniosakrální terapie může vhodně doplňovat klasickou léčbu rakoviny – zmírňovat vedlejší účinky chemoterapie apod., regenerovat postiženou tkáň, omezit vypadávání vlasů a díky hluboké relaxaci a nastartování samoozdravných procesů v těle tak urychlit léčbu, která mnohdy bývá fyzicky i psychicky velmi náročná. Po domluvě s personálem nemocnice je možné zajistit to, aby mohl terapeut docházet i k pacientovi během léčby (mám zkušenosti i od kolegů, že to většinou není problém). Dokonce i pokud je rakovina v tzv. konečném stádiu, prospívá CST pacientovi tím, že mu trochu uleví od napětí a bolesti a mnohdy také pomáhá v procesu umírání.

CST vám může urychlit rekonvalescenci a pomoct tak tělu obnovit znovu rovnováhu v tkáních, detoxikuje organismus od anestezie a dalších toxických látek, urychluje hojení, vylaďuje psychiku apod.

Ano může. V jiných státech – např. Švýcarsko, Německo se  oba způsoby vzájemně doplňují a craniosakrální terapie je hrazena ze zdravotního pojištění jako uznávaná rehabilitační metoda. U nás se stále striktně rozděluje mezi „klasickou“ západní medicínou a tzv. alternativní. Ale z vlastní zkušenosti ( a ze zkušenosti mých kolegů) vám mohu říct, že tam, kde klasická západní medicína končí – craniosakrální terapie začíná. Týká se to samozřejmě i ostatních holistických tzv. alternativních metod léčení. Já osobně vzdávám hold pokroku a medicíně v dnešní podobě – jen se mi z toho všeho kolikrát vytrácí člověk jako celek, jako živá bytost se svojí minulostí, prožitky, vztahy apod.

Lebka (cranium) a křížová kost (sacrum) jsou spojeny tzv. tvrdou plenou (dura mater) která chrání páteř a uvnitř které je mícha a mozkomíšní mok. To vše je vzájemně propojeno a craniosakrální rytmus (slapový pohyb tekutin a tkání v těle) vytváří jakýsi kladkový vzájemný pohyb kosti týlní (okciput) na kterou se upíná dura mater pojivovým prstencem obepínajícím foramen magnum a pohyb kosti křížové, na kterou se upíná dura mater v segmentu  S2. Protože je dura mater relativně nepružná, mohou se díky ní přenášet síly mezi kostí týlní nahoře a kosti křížovou dole. Týlní a křížová kost se pak v craniosakrálnímu rytmu vzájemně kolébají. Pokud ztratí dura mater tuto přirozenou schopnost kluzného pohybu, může to mít dopad na pohyb křížové kosti, všech kraniálních kostí, páteřních obratlů či cirkulaci mozkomíšního moku. A tyto dysfunkce zase mohou ovlivňovat celkové zdraví různými způsoby.

Reakce na craniosakrální terapii (i během ní samotné) jsou velmi individuální. Ale dají se rozdělit do tří skupin: Cítíte se mnohem lépe, bolesti (či jiné příznaky mizí nebo zcela vymizely)Tohle je ideální případ, samozřejmě, ale neděje se tak vždy. Nepociťujete žádnou výraznou změnu, jen vnímáte, že se cítíte jinak.Změny (např. prožívání, postojů, vnímání apod.) mohou přicházet s větším odstupem po terapii. Cítíte se hůře, bolí vás i to, co vás dříve nebolelo.Ano, i to je regulérní stav po terapiích a neznamená to nic „špatného“ . Děje se to proto, že vaše tělo bylo po dlouhý čas v jistém kompenzačním vzorci, na který si zvyklo. Po „opravení“ nebo „rozpuštění“ takového vzorce, kdy se např. tkáně a kosti dostanou opět do „správného napětí a pohybu, můžete tento „staronový“ stav pociťovat jako přinejmenším nepohodlný. Někdy se stane i to, že se spustí intenzivnější samoozdravný proces, který je trošku náročnější na „zažití“. Po terapiích je vhodné dodržovat tak dva – tři dny trošku klidnější režim – dělejte všechno to, co jste zvyklí dělat, ale dělejte to jen tak na půl plynu, pokud to jde. Přece jen, děje se toho během craniosakrální terapie ve vašem těle mnoho, i když to není vidět, i když se zdá, že terapeut jen tak skoro hodinu nehybně sedí a dotýká se vaší hlavy. Pokud se s vámi děje něco,  co neumíte sami zvládnout, vždy kontaktujte svého terapeuta a domluvte se na dalším postupu, nikdy na to nezůstávejte sami.

Ano, KST je velmi jemná metoda, která podporuje PŘIROZENOU MOUDROST TĚLA – no uznejte maminky, to hovoří za vše. KST je optimální způsob, jak si ulevit od napětí a stresu, jak harmonizovat celý tělesný systém, jak naslouchat vašemu miminku, které působení kraniosakrální terapie velmi dobře vnímá. Je to jeden z mnoha způsobů, jak si vytvářet krásný vztah se svým miminkem už v bříšku. Zkušený KST terapeut ví, kam sahat a kam nesahat, co stimulovat a co ne. Každopádně to stojí za zkoušku, uvidíte, jak se při tom budete cítit, zde platí dvojnásob, že stačí poslouchat své tělo a věřit svým pocitům.

To je velmi individuální, někdy postačí jedna, jindy je nutná systematická pravidelná péče – např. několik týdnů terapie jedenkrát za týden apod. Obecně lze říci, že pokud se výsledky (někdy jsou to jen malé posuny k lepšímu, ale jsou) nedostaví po pěti – šesti terapiích, není KST vhodnou metodou právě pro vás a váš „problém“, i to se stává.